Wzornictwo w biznesie

Wzornictwo w biznesie

Wykorzystywanie wzorcnictwa w działalności gospodarczej generalnie kojarzy się ze wzorami użytkowymi, wyspecjalizowanymi branżami, które leżą poza sferą zainteresowań zwykłego przedsiębiorcy. Zmiany, które zachodzą na rynku powodują jednak, iż nie zawsze takie założenie okazuje się być słusznym. Kwestie związane ze wzornictwem dotyczą obecnie również przedsiębiorców działających na mniejszą skalę, dlatego warto zainteresować się tą tematyką.

Obecnie kwestia wzornictwa, zwanego inaczej designem, staje się przedmiotem dyskusji podczas wielu konferencji czy spotkań biznesowych. Uważana jest często za jeden z czynników, które przesądzają o tym, czy dany produkt odniesie sukces czy porażkę na rynku. Popularnie uważa się wzronictwo za jedno z narzędzi tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Przeprowadzone zostały badania na podstawie, których określono wpływ wzornictwa w biznesie. Wynika z nich między innymi, iż firmy, które stosują tak zwane zintegrowane podejście do wzornictwa, nie są zmuszone do konkurowania ceną w takim stopniu,w jakim dotyczy to innych firm. Na tej podstawie można założyć, iż początkowe inwestycje, jakie przedsiębiorca musi ponieść celem wdrożenia odpowiednich rozwiązań związanych z designem, zwrócą się w późniejszym czasie, dzięki temu, iż można będzie zmienić aktualnie stosowaną w firmie politykę cenową.

Dla przeciętnego konsumenta design wykorzystany w danym produkcie stanowi jeden z pierwszych czynników, na jaki ten zwraca uwagę. Przesądzać może o poziomie rozpoznawalności marki, a co za tym idzie w przyszłości o potencjalnych dochododach. Wzornictwo w kontekście działalności gospodarczej należy rozumieć bardzo szeroko, jako swoisty komglomerat aspektów związanych z funkcjonalnością produktu, użytecznością, walorami estetycznymi czy stylem. Aspekty te, oprócz wyglądu samego sprzedawanego produktu, należy również odnieść do wnętrza, w jakim odbywa się sprzedaż. Tak zwany branding emocjonalny, czyli swoisty odbiór przez klienta wnętrza sklepu czy salonu ekspozycyjnego, wywiera bardzo duży wpływ na finalnie podejmowane przez niego decyzje zakupowe.

Wdrożenie stosowania wyspecjalizowanych rozwiązań w zakresie designu to jeden z elementów podniesienia konkurencyjności firmy, dla wdrożenia którego wykorzystać można fundusze europejskie. Warto wiedzieć, że w dniu dniu 11 czerwca 2019 roku odbędzie się konferencja pt. „Opłacalność inwestycji we wzornictwo”, która organizowana jest między innymi ze środków unijnych. Wśród kwestii, jakie będą na niej omawiane wyszczewgólnić należy:

– Czym jest wzornictwo w biznesie i dlaczego warto w nie zainwestować?

– Jaką rolę pełni projektant w procesie wprowadzania zmian wzorniczych w firmie?

– Jak wprowadzić zmiany, aby odnieść rynkowy sukces?

Powyżej wspomniane spotkanie nie jest jedynym, w ramach jakiego można zdobyć wiedzę w tematyce designu. Celem poznania aktualnie oferowanych możliwości w zakresie wdrażania wzornictwa można zapoznać się między innymi z konkursami dotyczącymi innowacji, wśród których często można znaleźć mechanizmy finansowania dedykowane właśnie dla designu.