PROGRAM STEP

Program STEP, czyli „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł” jest to najnowszy uruchomiony program Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Program ma na celu zapewnić wsparcie przedsiębiorcom, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z dofinansowania w ramach krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zapewni on profesjonalną i kompleksową analizę samego pomysłu na zaplanowany projekt. Ma to
w konsekwencji przełożyć się na wzrost liczby beneficjentów POIR oraz poprawę jakości przygotowywanych projektów.

STEP jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem prac B+R+I, bez względu na status. Na pomoc mogą liczyć zarówno firmy z sektora MŚP jak i duże firmy. Wsparcie składa się z dwóch ścieżek wsparcia:

  1. Ścieżka I- Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt

Pierwsza ścieżka skierowana jest dla pomysłodawców, którzy posiadają określoną wstępną koncepcję własnego projektu. Pomysł jest poddawany weryfikacji aby przedsiębiorca mógł uzyskać szczegółową informację o mocnych i słabych stronach pomysłu w kontekście programu krajowego POIR.

  1. Ścieżka II- Usługa Innovation Coach

Druga ścieżka skierowana jest do przedsiębiorców, którzy są bezpośrednio zainteresowani realizacją działań z zakresu B+R+I i potrzebują pomocy w zakresie oceny potencjału ich przedsięwzięcia.

STEP jest zupełnie nowym podejściem administracji funduszowej do współpracy
z potencjalnymi wnioskodawcami oraz ułatwienie w dostępie do środków POIR.

Program został wdrożony aby osiągnąć następujące efekty:

  • zwiększenie liczby „nowych” beneficjentów POIR,

  • zmobilizowanie potencjalnych innowatorów do ubiegania się o wsparcie ze środków POIR,

  • poprawa jakości projektów składanych do konkursów w POIR,

  • zweryfikowanie wątpliwości, które występują w trakcie przygotowania aplikacji (potencjalny wnioskodawca otrzymuje informację zwrotną umożliwiającą uporządkowanie kluczowych elementów projektu).