OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA

W związku z realizowanymi przez przedsiębiorców projektami współfinansowanymi ze środków unijnych beneficjenci są zobligowani nie tylko do spełnienia warunków umowy wynikających z rzeczowego i finansowego zakresu projektu. Beneficjenci muszą dodatkowo spełnić szereg obowiązków informacyjnych wymaganych przez odpowiednie instytucje.

Obowiązki informacyjne to nic innego jak obowiązek informowania opinii publicznej o otrzymanym dofinansowaniu i realizownym projekcie. Aby dopełnić zobowiązania przedsiębiorca powinien wykonać szereg następujących czynności:

  • oznaczyć znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP1, znakiem Unii Europejskiej oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze:
  1. działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli takie działania będziesz prowadzić), np. publikacje, ulotki, notatki prasowe, newslettery, broszury, strony internetowe, konferencje, materiały filmowe, plakaty, mailing, tablice informacyjne, spotkania i wszelkie materiały promocyjne.
  2. dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, umowy, kierowaną do nich korespondencję,
  3. dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków.
  • umieścić plakat lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu,
  • umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli beneficjent posiada stronę internetową),
  • przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej formie, np. słownej.

Oprócz tego beneficjent powinien w sposób rzetelny dokumentować działania promocyjne i informacyjne przeprowadzane w ramach projektu. Obligatoryjne jest szczegółowe oznaczanie miejsca realizacji projektu oraz wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych. Dodatkowo wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które są podawane do wiadomości publicznej oraz te przekazywane uczestnikom projektu powinny być odpowiednio oznaczone.

Należy zawsze pamiętać o obowiązkach informacyjnych wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie gdyż mogą one warunkować o poprawności realizowanego projektu.