JEREMIE- Wspólne Europejskie zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W Polsce działa, jako program regionalny w ramach RPO. Ma na celu wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla firm rozpoczynających działalność. Zadaniem JEREMIE jest pomoc wszystkim firmom, a przede wszystkim tym rozpoczynającym działalność, gdzie  brak jest historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości. JEREMIE to system odnawialny- raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane.

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

  • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
  • posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim,
  • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
  • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Dzięki tej inicjatywie przedsiębiorca czerpie korzyści w zakresie możliwości uzyskania kredytu. Przedsiębiorcy zyskują również dostęp do finansowania zewnętrznego firm  z sektora mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw poprzez dostęp do kredytów, pożyczek i poręczeń. Dodatkowo otrzymują również o wiele korzystniejsze warunki pomocy w zakresie start-upów. Produkty te pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców  z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.