Inicjatywa na rzecz regionów rozwijających się

Wyrównanie poziomu życia na terenie całej Unii Europejskiej to jeden z nadrzędnych celów, jakie stawiane są przed różnymi jednostkami od samego początku istnienia tej struktury. Oczywiście w działaniach tych uczestniczy również Polska, warto jednakże zaznaczyć, że również w obrębie kraju istnieją różnice gospodarcze i społeczne pomiędzy poszczególnymi obszarami. Dlatego też potrzebne są różne programy, których zadaniem jest zminimalizowanie istnienia tego rodzaju różnic, takie jak przykładowo istniejąca aktualnie inicjatywa na rzecz regionów rozwijających się.

Inicjatywa ta została utworzona w 2015 roku, pierwszymi krajami, które wzięły udział w fazie pilotażowej mającej miejsce w 2016, były Rumunia oraz Polska. W Polsce zaangażowane w realizację tej inicjatywy zostały zaangażowane Bank Światowy, Komisja Europejska oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Na dzień dzisiejszy można mówić o dwóch edycjach opisywanej inicjatywy, na lata 2016/2017, oraz 2017/2018.

W pierwszej edycji inicjatywy wzięły udział województwa podkarpackie oraz świętokrzyskie. Dla obu województw wsparcie zostało dedykowane na obszary takie jak aktywizacja i wspieranie przedsiębiorczości czy ułatwienie rejestracji spółek. Oprócz tych zagadnień wspólnych, na Podkarpaciu skupiono się na wojewódzkich instrumentach finansowych oraz współpracy badawczo rozwojowej między nauką a biznesem, w regionie Świętokrzyskim położono natomiast nacisk na kształcenie i doskonalenie zawodowe.

Edycja druga inicjatywy objęła swoim zasięgiem trzy kolejne województwa, mianowicie małopolskie, śląskie i lubelskie. Oprócz obszarów działania z pierwszej edycji w zakres inicjatywy weszły również zagadnienia takie jak inspekcje żywności (lubelskie i podkarpackie), efektywność energetyczna domów jednorodzinnych (małopolskie i śląskie), planowanie przestrzenne (podkarpackie i świętokrzyskie), a także transfer technologii na Podkarpaciu, który stanowi kontynuację działań z poprzedniej edycji.

Działania w ramach inicjatywy można zasadniczo podzielić na dwie fazy, gdzie pierwsza dotyczyła inicjatyw i pomysłów, druga natomiast ich wdrażania. Jak dotychczas faza druga trwała zdecydowanie dłużej. W ramach poszczególnych obszarów, na dzień dzisiejszy, planowane są kontynuacje prac ekspertów do czerwca 2019 roku.