FUNDUSZE UNIJNE NA PROJEKTY INFORMATYCZNE

FUNDUSZE UNIJNE NA PROJEKTY INFORMATYCZNE
W związku z funduszami na lata 2014-2020 powstał zupełnie nowy program- Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Jego zadaniem jest umocnienie, polegające na zwiększeniu dostępu do internetu znacznie lepszej jakości pod względem szybkości, ułatwiając w ten sposób dostęp do e-usługi. Program ten składa się z następujących osi priorytetowych:

  • Oś priorytetowa I- Powszechny dostęp do szybkiego internetu.
  • Oś priorytetowa II- Administracja i otwarty rząd.
  • Oś priorytetowa III- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.
  • Oś priorytetowa IV- Pomoc techniczna.

            PO PC zakłada wsparcie w zakresie modernizacji sieci dstępowej oraz jako uzpełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, jak również sieci zapewniającej dostęp do sieci. Dodatkowo program ten zapewni beneficjentom pomoc w tworzeniu przez podmioty publiczne nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną. Program Operacyjny Polska Cyfrowa inwestuje w e-Pionier, czyli wsparcie uzdolnionych programistów.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia beneficjentom, które polega na:

  • objęciu opieką w trakcie opracowania pomysłu grupy interdyscyplinarnej,
  • weryfikacja pomysłów w fazie proof of concept,
  • zapewnienie usług business development, które polegają na analizie rynku i opracowniu strategii,
  • świadczenie profesjonalnych usług z zakresu rozwoju technologii.