Fundusze Europejskie na termomodernizację

Termomodernizacja to pojęcie, które aktualnie słyszy się coraz częściej w kontekście funduszy unijnych. Jest to zagadnienie związane z poprawą efektywności energetycznej. Może dotyczyć nie jedynie budynków, ale również procesów produkcyjnych czy usługowych, z czego ponad wszelką wątpliwość wynika fakt, iż o środki z tego źródła ubiegać się mogą również przedsiębiorcy. Celem przeprowadzania termomodernizacji jest wspomniana poprawa efektywności energetycznej, czyli obniżenie strat energii, prowadzące do obniżenia wydatków, a również zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Pierwszym krokiem przy staraniu się o dofinansowania na termomodernizację budynku jest realizacja tak zwanego audytu energetycznego. Koszt takiej usługi w przypadku budynków użyteczności publicznej zaczyna się zazwyczaj od kwoty tysiąca złotych, termin realizacji to zwykle natomiast około dwóch tygodni, zależnie od regionu. W wyniku przeprowadzenia takiej usługi otrzymuje się informacje na temat tego, gdzie występują problemu z efektywnością energetyczną, oraz jakie działania należy zastosować, aby zostały wyeliminowane. W przypadku tych działań istotną kwestię stanowi ich skuteczność, ponieważ w innym przypadku mogą one potencjalnie zostać zakwestionowane. W wyniku realizacji operacji powinna zmniejszać się emisja dwutlenku węgla, czy poziom zużycia energii, ewentualnie powinne zostać poprawione inne wymierne wskaźniki efektywności energetycznej.

Termomodernizacja może dotyczyć również procesów produkcyjnych lub usługowych w firmach. Dofinansowanie w takim przypadku można przeznaczyć na następujące działania:

  • przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • kompleksową modernizację energetyczną budynków firmy;
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz technologii

odzysku energi;

  • budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła ( w tym instalacje odnawialnych źródeł energii);
  • a również inne działania pozostające w związku a realizowaną operacją.

 

Duże firmy o środki na działania związane z termomodernizacją mogą starać się w Programie Infrastruktura i Środowiska. Natomiast przedsiębiorcy z sektora MŚP uzyskają dofinansowanie na realizację takich celów z regionalnych programów operacyjncyh swoich województw. Nie wszystkie środki przyznawane będą w formie dotacji, w przypadku niektórych wykorzystane zostaną również pożyczki lub inne instrumenty finansowe, decyzje zależą każdorazowo od władz danego województwa.