Dotacje
Całościowo podchodzimy do Państwa projektu, podejmując działania na każdym etapie jego realizacji: od sporządzenia analizy, poprzez stworzenie biznesplanu, harmonogramu budżetowego, po napisanie wniosku. Monitorujemy działania Instutucji Pośredniczących, jak również Instytucji Wdrażających odnosnie terminów naboru wniosków oraz ogłoszonych konkursów.
Przed złożeniem wniosku gwarantujemy ostateczna weryfikację pod względem formalnym, merytorycznym oraz prawnym. Oferujemy również pomoc w pozyskaniu partnerów z Polski jak i z zagranicy do wspólnej realizacji projektu.
Biznesplan
Bardzo często stanowi również załącznik do wniosku kredytowego, zatem powinien być skonstruowany przez wykwalifikowanych fachowców. Generalna Izba Doradztwa Europejskiego przygotuje biznesplany każdego typu, analizę finansową oraz inne niezbędne opracowania.
Kredyty
Naszą propozycję kierujemy gównie do przedsiębiorców ale również do innych zainteresowanych podmiotów. Uzyskanie kredytu lub pożyczki pozwala na częściowe sfinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego oraz zapewnia zachowanie płynności finansowej podczas realizacji projektu dofinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA: