DOTACJE DLA DUŻYCH FIRM

Przedsiębiorcy są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z Funduszy Europejskich. Wśród nich możemy wyróżnić duże firmy o dużych dochodach i ugruntowanej pozycji na rynku. Dla nich możliwości wsparcia są znacznie ograniczone. Jednakże firmy te mogą skorzystać z dotacji w projektach ważnych nie tylko dla nich samych ale również dla cełej gospodarki polskiej. Przede wszystkim ważne jest dokładne i precyzyjne określenie statusu przedsiębiorstwa. Jeżeli firma zatrudnia więcej niż 250 pracowników, a roczne obroty przekraczają 50 mln euro to może zostać uznana za dużą. Istotną kwestią jest to, że te dwa wskaźniki muszą się powtórzyć w dwóch następujących po sobie latach. Po określeniu statusu firmy jako dużej, przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

  1. Badania

W tym obszarze duże przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie na stworzenie nowych rozwiązań technologicznych lub dopracowanie i przetestowanie znanego już algorytmu. Możliwe jest również dofinansowanie przeprowadzenia prac badawczych (B+R). Wsparcia w obszarze badań należy głównie poszukiwać w instytucjach krajowych takich jak NCBiR czy PARP lub w instytucja regionalnych takich jak UM dla danego województwa lub regionalna agencja rozwoju.

  1. Infrastruktura

W przypadku, gdzi przedsiębiorstwo chce rozpocząć wykonywanie działalności badawczo-rozwojowej możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji takich zadań zleconych. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup i instalację niezbędnego sprzętu, aparatury czy też specjalistycznych programów informatycznych. Zazwyczaj do takich projektów niezbędne jest szczegółowy plan wykorzystania zakupionego sprzętu, czyli tzw. agenda badawcza w której zostanie przedstawione jakie badania i prace rozwojowe będą wykonywane przy użyciu zakupionego sprzętu.

  1. Ekologia

Przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie na poprawę własnej efektywności energetycznej. W ramach obszaru środki można przeznaczyć np. na termomodernizację budynków przeznaczonych do prowadzenia firmy, wprowadzenie energooszczędnych technologii w procesach produkcyjnych, przebudowa linii produkcyjnych czy też zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

  1. Szkolenia

Wiedząc, że kapitał ludzki jest bardzo ważnym elementem dla rozwijających się firm fundusze unijne dają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników dużych firm. Przy wsparciu unijnym można sfinansować pracownikom m. in.:

  • Szkolenia

  • Doradztwo

  • Coaching

  • Studia podyplomowe

  • Mentoring itp.