Doskonalenie Kompetencji

Doskonalenie Kompetencji
W ramach Reginalnego Programu Operacyjnego organizowane są konkursy dotyczące doskonalenia kompetencji. Dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty typu outplacementowego, które udzielają wsparcia dla osób planowanych do zwolnienia, zagrożonych usunięciem z pracy lub usuniętych z przyczyn dotyczących firmy, w szczególności poprzez:

– doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,

– poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy,

– szkolenia, kursy,

– studia podyplomowe,

– staże, praktyki zawodowe

– subsydiowane zatrudnienie,

– dodatek relokacyjny,

– wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz doradczo-szkoleniowym.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% – Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

95% – Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu