DOFINANSOWANIE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ I TYPÓW
Dofinansowanie dla młodych rolników

Dofinansowania dla młodych rolników są realizowane między innymi w programach rolno środowiskowych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Program ma za zadanie zwiększenie efektywności rolnictwa, technologii produkcji oraz higieny i warunków utrzymania zwierząt. Beneficjentami mogą być wszystkie osoby fizyczne przed osiągnięciem wieku emerytalnego posiadające pełna zdolność do czynności prawnych, spółki osobowe i cywilne oraz osoby prawne prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Pomoc taką udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dofinansowanie na systemy informatyczne

Unia Europejska wspiera firmy inwestujące w nowoczesne rozwiązania informatyczne, które podnoszą wydajność przedsiębiorstwa oraz przyczyniają się do podniesienia jakości oferowanych przez nie usług. Dofinansowanie na zakup systemu ERP można uzyskać ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych. Pieniądze należy przeznaczyć na wdrożenie nowego systemu IT lub dostosowanie już funkcjonującego do wymiany danych z partnerami. Dofinansowanie unijne na rozwój e-biznesu pozwala na zakup sprzętu elektronicznego, komputerów, oprogramowań i licencji, które są niezbędne do realizacji takiego projektu. Może także przyczynić się do wytworzenia nowych produktów cyfrowych, jak i sfinansowanie szkoleń związanych z uruchomieniem i obsługą nowej lub zaktualizowanej usługi elektronicznej.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby, które chcą założyć swój pierwszy biznes mogą ubiegać się o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Działanie zostało skierowane do osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

O dotację mogą się starać zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące. Niektóre projekty zostaną potraktowane priorytetowo. Są to projekty osób do 25 roku zycia, niepełnosprawnych, zamieszkującyh w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, bezrobotnych przez okres co najmniej 12 kolejncyh miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiet powracających na rynek po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz osób po 45 r. życia. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej mają na celu wsparcie tej grupy osób, które znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Dofinansowanie na salon fryzjerski/kosmetyczny

Salon fryzyjerski/kosmetyczny/odnowy biologicznej może ubiegać się o dotacje z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (jeżeli firma mieści się na obszarze do 5 tys mieszkańców). Wówczas może pozyskać dofinansowanie na zakup sprzetu, wyposażenia. Salon fryzjerski/kosmetyczny/odnowy bilogicznej może uzyskać doatcje z Regionalnego Programu Operacyjnego – właściwego dla danego województwa. Wówczas siedziba firmy, jak i miejsce wykonywania działalności musi być na terenie pow. 5 tys mieszkańców. Z Regionalnego Programu Operacyjnego firma może ubiegać się o dotacje na wyposażenie miejsca pracy, zakup sprzętu, lokalu, nieruchomości.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA: