Bony na innowacje dla MŚP

Bony na innowacje dla MŚP

Wdrażanie strategii rozwojowych opierających się na rozwiązaniach innowacyjnych, to jeden                 z głównych kierunków wspieranych w bieżącym okresie programowania. Nowatorskie rozwiązania dotyczą, w bardzo dużej mierze, również sektora MŚP. Proponowane są w tym celu różne rozwiązania mające na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom,w  tym również tak zwane „bony na innowacje”.

Podstawowe informacje o naborach

Konkursy w ramach tego instrumentu wsparcia pojawiają się cyklicznie, raz lub dwa razy do roku. Środki przeznaczone na cele konkursowe pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), natomiast Instytucją ogłaszającą nabory jest Państwowa Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości (PARP). Możliwość składania wniosków jest podzielona na dwa etapy, usługowy i inwestycyjny. Jak do tej pory, wzięcie udziału w etapie pierwszym dotyczącym sfinansowania zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych, warunkowało możliwość uczestnictwa w kolejnym.

Poziom wsparcia

Aktualnie trwający etap wymaga wkładu własnego na poziomie 15%, maksymalna kwota, jaką można uzyskać to 340 tysięcy złotych. Wsparcie pochodzące z  konkursu udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis, czyli pomocy dla MŚP. Warto mieć na uwadze, że wartość dofinansowania udzielonego pojedynczej  firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro.  W przypadku firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w jakich transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).  Całkowita pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 864 043,00 zł dla projektów realizowanych w województwie mazowieckim, oraz 45 135 957,00 zł dla inwestycji w pozostałych województwach.

Możliwości

Podstawowym celem, jaki zrealizowany ma być w ramach omawianego konkursu, oprócz oczywiście udzielenia wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP, są działania zmierzające do rozwoju współpracy pomiędzy firmami a jednostkami naukowymi. W efekcie, w wyniku udziału uzyskania takiego bonu na innowacje na etapie usługowym przedsiębiorcy mogą zakupić od jednostki naukowej usługę. Polegać może ona na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

W ramach bonów na innowacje na etapie usługowym nie można, co prawda, realizować działań związanych z zakupem środków trwałych, stanowi on jednak punkt wyjścia do wzięcia udziału                  w etapie kolejnym, w jakim realizacja takich celów jest już jak najbardziej możliwa. Dodatkowo, nie można bagatelizować faktu, iż wdrażanie innowacji, które opracowane zostały w jednostce badawczej, z całą pewnością daje większą pewność powodzenia operacji, niż często ma to miejsce             w kontekście działań realizowanych przez przedsiębiorców samodzielnie.