Dołącz do Nas na:

                Otrzymałem telefon z programu Generalna Izba Doradztwa Europejskiego. Chciałbym oddzwonić, ale nie ma takiej możliwości

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

 

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i przyszłych beneficjentów poinformować o szeregu korzyści, jakie nastąpią wraz z wdrożeniem nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Zbliżająca się nowa perspektywa programowa na lata 2014-2020 przyniesie wiele nowych możliwości dla przedsiębiorców, którzy oczekują wsparcia udzielonego z Funduszy Europejskich. Pojawią się nowe propozycje konkursowe i możliwości dofinansowań dla działalności gospodarczych.

 

Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regionalnych obszarze strategii ich działania. Z budżetu na lata 2007-2013 zostało rozdysponowanych już 224 mld zł. Fundusze europejskie przynoszą wiele korzyści na wzrost PKB, przyczyniają się do wzrostu gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Polska w opinii Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, jest wzorem efektywnego i prawidłowego wykorzystania środków polityki spójności.

 

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego to projekt specjalizujący się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych jak również osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą w pozyskiwaniu dofinansowań z funduszy europejskich.

Ponieważ pracujemy ze starannie wyselekcjonowaną grupą analityków, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie wynikające z ich przeszłości zawodowej. Większość naszych doradców współpracowała z instytucjami wdrażającymi programy unijne, co pozwala nam gwarantować skuteczność i bezpieczeństwo naszych usług. Doświadczony zespół analityków, doradców i konsultantów uczynił nas ekspertem w ubieganiu się o wsparcie finansowe ze środków unijnych.

Polecane

PODSUMOWANIE OKRESU PROGRAMOWEGO 2007-2013

  Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regio

Więcej
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020

  W nowej perspektywie programowej będą obowiązywały następujące Program

Więcej
NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2014-2020

  Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i p

Więcej

Inne

KOPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA:

 

Infrastrukturę i środowisko

Przetwórstwo rolno – spożywcze

E-biznes

Ochronę środowiska

Rolnictwo

Turystykę

Przemysł

Badania i rozwój

Szkolenia i doradztwo

Sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie

Innowacje

Odnawialne źródła energii

Samochody specjalistyczne

Promocję w kraju i za granicą (reklama, udział w targach)

 

Regulamin