Dołącz do Nas na:

                Otrzymałem telefon z programu Generalna Izba Doradztwa Europejskiego. Chciałbym oddzwonić, ale nie ma takiej możliwości

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

 

Środek transportu to najbardziej kontrowersyjny przedmiot dofinansowania dla polskich przedsiębiorstw. Komisja Europejska po wielokrotnych nadużyciach ze strony przedsiębiorców znacznie zaostrzyła zasady przyznawania dotacji na zakup pojazdów. W takiej sytuacji wszystko jest uzależnione od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z klasyfikacją PKD.

 

 

Unia Europejska w nowej Perspektywie 2014-2020 odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw i postanowiła uruchomić odnawialne instrumenty finansowe, takie jak niskoprocentowe pożyczki i poręczenia kredytów.

 

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny powołali inicjatywe JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises). Jest to atrakcyjna forma wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up'om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

10 lipca 2014r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Banków Polskich pn. „Stan obecny i przyszłość polskiego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Punkt widzenia środowiska bankowego”. W spotkaniu wzięła udział wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, poruszając temat szerszego wykorzystania instrumentów zwrotnych w zakresie finansowania inwestycji ze środków publicznych w budżecie unijnym 2014-2020.

 

 

W lipcu 2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłosić nabór wniosków na wsparcie projektów dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy na wsparcie przedsiębiorców blisko 6 mln euro. Ogłoszenie konkursu uzależnione jest od wejścia
w życie planowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju określającego szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych i negocjacjach z rządem przyjęte zostały Projekty Regionalnych Programów Operacyjnych. Zostały one przekazane do Komisji Europejskiej poprzez specjalny system elektronicznej wymiany danych (SFC2014). Tym samym rozpoczął się ostatni etap prac nad Programami, którym są negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu z Komisją Europejską.

 

 

 

 

 

Trwa zaplanowany do 21 czerwca bierzącego roku nabór wniosków o dofinansowanie gospodarstw rolnych dla młodych rolników. To już ostatnia szansa dla osób zainteresowanych benefitami związanymi z uzyskaniem dotacji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego, przeznaczy jednorazową pomoc finansową w wysokości 100 tysięcy złotych na jednego wnioskodawcę kwalifikującego się do uzyskania tego rodzaju wsparcia. Działanie o nazwie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” ma na celu zachęcić do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej a tym samym przyczyniać się do przyspieszenia pożądanych zmian oraz zwiększenia konkurencyjności w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych

 

 

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i przyszłych beneficjentów poinformować o szeregu korzyści, jakie nastąpią wraz z wdrożeniem nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Zbliżająca się nowa perspektywa programowa na lata 2014-2020 przyniesie wiele nowych możliwości dla przedsiębiorców, którzy oczekują wsparcia udzielonego z Funduszy Europejskich. Pojawią się nowe propozycje konkursowe i możliwości dofinansowań dla działalności gospodarczych.

 

Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regionalnych obszarze strategii ich działania. Z budżetu na lata 2007-2013 zostało rozdysponowanych już 224 mld zł. Fundusze europejskie przynoszą wiele korzyści na wzrost PKB, przyczyniają się do wzrostu gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Polska w opinii Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, jest wzorem efektywnego i prawidłowego wykorzystania środków polityki spójności.

 

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego to projekt specjalizujący się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych jak również osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą w pozyskiwaniu dofinansowań z funduszy europejskich.

Ponieważ pracujemy ze starannie wyselekcjonowaną grupą analityków, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie wynikające z ich przeszłości zawodowej. Większość naszych doradców współpracowała z instytucjami wdrażającymi programy unijne, co pozwala nam gwarantować skuteczność i bezpieczeństwo naszych usług. Doświadczony zespół analityków, doradców i konsultantów uczynił nas ekspertem w ubieganiu się o wsparcie finansowe ze środków unijnych.

Polecane

PODSUMOWANIE OKRESU PROGRAMOWEGO 2007-2013

  Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regio

Więcej
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020

  W nowej perspektywie programowej będą obowiązywały następujące Program

Więcej
NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2014-2020

  Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i p

Więcej

Inne

KOPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA:

 

Infrastrukturę i środowisko

Przetwórstwo rolno – spożywcze

E-biznes

Ochronę środowiska

Rolnictwo

Turystykę

Przemysł

Badania i rozwój

Szkolenia i doradztwo

Sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie

Innowacje

Odnawialne źródła energii

Samochody specjalistyczne

Promocję w kraju i za granicą (reklama, udział w targach)

 

Regulamin