Dołącz do Nas na:

W 2012 r. około 150 mln euro z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego będzie do zdobycia w Podlaskiem. Pieniądze trafią m.in. na inwestycje w firmach, ale

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs w ramach, którego przeznaczyło 40 000 000,00 zł na pilotażowe tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności osób starszych. Głównym celem konkursu jest sprawdzenie standardu dziennego domu opieki i przygotowanie podmiotów leczniczych do świadczenia zupełnie nowej usługi medycznej w tym zakresie. Wnioski mogą być składane głównie przez podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Fundusze unijne w ostatnich latach miały ogromny udział w powstawaniu nowych firm. Jednakże środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie są jedynym źródłem wsparcia dla nowych pomysłów biznesowych. Inkubator przedsiębiorczości jest instytucją, której głównym celem jest szeroko rozumiane wspieranie przedsiębiorczości. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które mają swój pomysł na biznes i chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą jednak są ograniczeni brakiem kapitału czy też doświadczenia w prowadzeniu i zarządzaniu firmą.

Inteligentne specjalizacje (lub specjalizacje regionalne) są nowym instrumentem Unii Europejskiej. Są to obszar, w ramach których dany region ma szansę i uwarunkowania aby się rozwijać i być liderem zarówno w Polsce jak i za granicą. Inteligentne Specjalizacje zobowiązują regiony do wybrania tych obszarów, w których chcą się rozwijać i podnosić poziom konkurencyjności. Projekty, które realizują ich założenia, mają pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji unijnych. Polska opracowała inteligentne specjalizacje na dwóch poziomach: krajowym i regionalnych.

Nowy okres programowania otwiera nowe, szersze możliwości w zakresie wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii oraz związanych z poprawą efektywności energetycznej.

W ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020 przewidzianych zostało aż 11 możliwości dofinansowania z czterech różnych programów. Będzie to zarówno zarówno wsparcie bezzwrotne, pożyczki połączone z dotacją oraz refundacje części poniesionych kosztów. Według wyliczeń specjalistów, inwestycja w odpowiednio dobrany system wykorzystujący ogniwa fotowoltaiczne w przedsiębiorstwie może zwrócić się już po 8-9 latach. W przypadku inwestycji wspartej w ramach jednego z programów dotacyjnych będzie to możliwe już po około 5 latach.

 

12 marca b.r. przedstawiony został harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. POIR to pierwszy program, który uruchamia środki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

 

Nowy budżet unijny przewiduje niemalże 10mld euro na projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Finansowanie projektów B+R ma przełożyć się w konsekwencji na wprowadzenie innowacji w działalności przemysłowej. Nowy budżet skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach ponieważ powszechnienie uznane zostało, że szanse przedsiębiorstw na skuteczne konkurowanie na rynku rosną wraz ze skłonnością do tworzenia własnych rozwiązań innowacyjnych.

 

Fundusze z Nowej Perspektywy są już co raz bliżej. Nie oznacza to jednak, że wydatkowanie funduszy z poprzedniego okresu 2007-2013 już się zakończyło. Częściowe formy wsparcia ze środków unijnych ze starej perspektywy będą możliwe do pozyskania jeszcze w 2015 roku. Będą to w głównej mierze możliwości polegające na wzięciu udziału w projektach, które już zostały dofinansowane. Przede wszystkim środki przeznaczone będą w dwóch obszarach: dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą lub dla firm już działających na rynku.

 

 

 

 

Wraz z początkiem roku, możemy śmiało powiedzieć, że ruszył nowy budżet na lata 2014-2020. Komisja Europejska już w grudniu przyjęła 5 krajowych programów operacyjnych oraz 7 regionalnych. Negocjacje z KE nad pozostałymi dziewięcioma regionalnymi programami trwają.

 

 

 

Często na etapie przygotowania projektu i sporządzaniu wniosku o dofinansowanie, spotykamy się z pojęciem „Opinia o innowacyjności”. Jeżeli w regulaminie znajdziemy informację na ten temat, zazwyczaj oznacza to, że dołączenie takiego dokumentu jest warunkiem koniecznym warunkującym udział w ogłoszonym konkursie. Jednak najpierw należy dowiedzieć się co to właściwie jest i gdzie pozyskać taką opinię. Przede wszystkim już sama nazwa wskazuje, że dokument w zasadzie dotyczy projektów związanych z wprowadzeniem na rynek innowacji zarówno produktowych, procesowych bądź technologicznych.

 

Do osiągnięcia określonego celu w biznesie potrzebny jest nie tylko dobry pomysł, ale również skuteczny plan jego realizacji. Najlepszym sposobem na zweryfikowanie planowanych koncepcji biznesowych jest sporządzenie biznesplanu. Często pomysł może wydawać się wręcz przebłyskiem geniuszu, jednakże gdy spisze się wszystkie szczegóły oraz liczby może okazać się on kompletnie nieopłacalny. Nie każdy pomysł wytrzyma swoją konfrontację z kartką. Słowa przelane na papier uwypuklają wady, nielogiczności i niekonsekwencje. Często spisanie planu na kartce pozwala znaleźć jego niedoskonałości i umożliwia wyśledzenie luk i sposobów jego ulepszenia.

Strona 1 z 2

Polecane

PODSUMOWANIE OKRESU PROGRAMOWEGO 2007-2013

  Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regio

Więcej
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020

  W nowej perspektywie programowej będą obowiązywały następujące Program

Więcej
NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2014-2020

  Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i p

Więcej

Inne

KOPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA:

 

Infrastrukturę i środowisko

Przetwórstwo rolno – spożywcze

E-biznes

Ochronę środowiska

Rolnictwo

Turystykę

Przemysł

Badania i rozwój

Szkolenia i doradztwo

Sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie

Innowacje

Odnawialne źródła energii

Samochody specjalistyczne

Promocję w kraju i za granicą (reklama, udział w targach)

 

"Projekt realizowany przez Modern Financial Systems sp. z o.o."| Regulamin