Dołącz do Nas na:

W 2012 r. około 150 mln euro z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego będzie do zdobycia w Podlaskiem. Pieniądze trafią m.in. na inwestycje w firmach, ale

Generalna Izba Doradztwa Europejskiego

 

Do osiągnięcia określonego celu w biznesie potrzebny jest nie tylko dobry pomysł, ale również skuteczny plan jego realizacji. Najlepszym sposobem na zweryfikowanie planowanych koncepcji biznesowych jest sporządzenie biznesplanu. Często pomysł może wydawać się wręcz przebłyskiem geniuszu, jednakże gdy spisze się wszystkie szczegóły oraz liczby może okazać się on kompletnie nieopłacalny. Nie każdy pomysł wytrzyma swoją konfrontację z kartką. Słowa przelane na papier uwypuklają wady, nielogiczności i niekonsekwencje. Często spisanie planu na kartce pozwala znaleźć jego niedoskonałości i umożliwia wyśledzenie luk i sposobów jego ulepszenia.

 

Przedsiębiorcy współpracujący z Generalną Izbą Doradztwa Europejskiego zastanawiają się, w jaki sposób sprostać wymogom formalnym stawianym przez Unię Europejską w kwestii oznakowania projektów realizowany6ch w ramach funduszy strukturalnych.

 

 

Program Polska Cyfrowa będzie najprawdopodobniej pierwszym zatwierdzonym programem na lata 2014-2020. 24 października b.r. Polska przesłała ostateczną wersję programu do wglądu przez Komisję Europejską. Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, PO PC na lata 2014-2020 będzie pierwszym programem zatwierdzonym w nowej perspektywie.

 

Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w przepisach, które mają zapewnić przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do funduszy Unii Europejskiej. Przyjętych zostało ponad 120 zmian mających na celu uproszczenie procesu ubiegania się i otrzymywania funduszy. Zgodnie z nimi po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia, przedsiębiorca będzie mógł otrzymać środki w przeciągu 90 dni. Przedsiębiorca będzie również miał ułatwienie w kwestii przechowywania dokumentacji dotyczących udzielonego wsparcia. Oznacza to, że okres archiwizowania dokumentów zostanie skrócony.

 

 

Pytaniem, które nurtuje wielu przedsiębiorców zanim zdecydują się na skorzystanie z dofinansowania unijnego jest to jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą skorzystanie ze wsparcia Wspólnoty.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacje przeznaczone na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub ich wytworzenie nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

 

W październiku być może ostatnią szansę na otrzymanie wsparcia z budżetu unijnego 2007-2013 mają przedsiębiorcy z Warmii i Mazur. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs nr 02/14/1.1.7 z zakresu: Osi priorytetowej 1: Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii. Termin składania wniosków upływa 07.11.2014r.

 

 

Nadchodzi kolejna perspektywa finansowa budżetu Unii Europejskiej. Instytucje intensywnie pracują nad przygotowaniem dokumentów. Beneficjenci wyglądają na pierwsze nabory. Na jakim etapie jest nowa perspektywa? Kiedy ruszą konkursy?

 

Środek transportu to najbardziej kontrowersyjny przedmiot dofinansowania dla polskich przedsiębiorstw. Komisja Europejska po wielokrotnych nadużyciach ze strony przedsiębiorców znacznie zaostrzyła zasady przyznawania dotacji na zakup pojazdów. W takiej sytuacji wszystko jest uzależnione od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z klasyfikacją PKD.

 

 

Unia Europejska w nowej Perspektywie 2014-2020 odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw i postanowiła uruchomić odnawialne instrumenty finansowe, takie jak niskoprocentowe pożyczki i poręczenia kredytów.

 

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny powołali inicjatywe JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises). Jest to atrakcyjna forma wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up'om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

10 lipca 2014r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Banków Polskich pn. „Stan obecny i przyszłość polskiego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Punkt widzenia środowiska bankowego”. W spotkaniu wzięła udział wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, poruszając temat szerszego wykorzystania instrumentów zwrotnych w zakresie finansowania inwestycji ze środków publicznych w budżecie unijnym 2014-2020.

 

Strona 1 z 2

Polecane

PODSUMOWANIE OKRESU PROGRAMOWEGO 2007-2013

  Środki europejskie wniosły znaczące zmiany dla Polski w lokalnych i regio

Więcej
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020

  W nowej perspektywie programowej będą obowiązywały następujące Program

Więcej
NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2014-2020

  Generalna Izba Doradztwa Europejskiego pragnie wszystkich swych obecnych i p

Więcej

Inne

KOPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI NA:

 

Infrastrukturę i środowisko

Przetwórstwo rolno – spożywcze

E-biznes

Ochronę środowiska

Rolnictwo

Turystykę

Przemysł

Badania i rozwój

Szkolenia i doradztwo

Sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie

Innowacje

Odnawialne źródła energii

Samochody specjalistyczne

Promocję w kraju i za granicą (reklama, udział w targach)

 

Regulamin